Wegenbouw

Voor de economie, maar ook voor de recreatie van vele Nederlander zijn goede, en goed onderhouden, wegen belangrijk. Ook dit is een terrein waarop JdB Bestratingen en Grondverzet meer dan thuis is. Of het nu gaat om voorbereidende werkzaamheden of het aanleggen en inrichten van straten, pleinen, trottoirs, verkeersdrempels etc.

Veel van deze werkzaamheden gebeuren machinaal. Maar ook het “ouwe trouwe” handwerk wordt door de vaklui van JdB deskundig uitgevoerd. Mensen komen ons tegen bijvoorbeeld in winkelstraten of op pleinen waar wij modern sierstraatwerk aanleggen. Wij werken dan met allerlei vormen, lijnen en kleuren. Precies zoals gemeenten en/of winkeliersverenigingen dat willen. En wil men op het plein nieuwe speeltoestellen, dan plaatsen wij die eveneens. U vraagt, wij draaien!

Wanneer straten gereconstrueerd worden of door rioleringswerkzaamheden open moeten, is JdB van de partij. Soms wordt het volledige wegdek vervangen en moeten straat- en trottoirkolken op de spreekwoordelijke schop. Wij zijn ook voor dit soort projecten een deskundige en betrouwbare partner. Dat geldt net zo goed voor de noodzakelijke grondwerkzaamheden. Met ons uitgebreide en moderne machinepark kunnen wij heel veel werken uitvoeren.

Heeft u een bijzonder project?
Wij horen het graag!’